Kdo smo

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev na Hrvaškem.
Njena osnovna naloga je organizacija, združevanje in povezovanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč do Republike Slovenije in Republike Hrvaške.
Člani zveze so slovenska društva na Hrvaškem:
– Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb, Zagreb
– Slovenski dom, Kulturno prosvetno društvo Bazovica, Reka
– Slovensko kulturno društvo Triglav, Split
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik
– Slovensko kulturno društvo Istra, Pulj
– Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar
– Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec, Karlovec
– Društvo Slovencev Labin, Labin
– Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet
– Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč
– Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin
– Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće
– Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag
– Slovensko kulturno društvo Prešeren, Lokve

Zgodovina

Položaj Slovencev na Hrvaškem se je spremenil leta 1991, ko je razpadla Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) in sta nastali novi državi, Slovenija in Hrvaška. Tedaj so Slovenci na Hrvaškem postali nacionalna manjšina.
Zaradi nove ureditve je med Slovenci na Hrvaškem nastala močna potreba po povezovanju. 30. januarja leta 1992 je nastala Zveza Slovencev v Republiki Hrvaški. Njen predsednik je bil Vinko Žibert iz Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom Bazovica na Reki, kjer je bil tudi sedež zveze.
Štiri leta pozneje, leta 1996, je na pobudo delegatov Slovenskega doma Zagreb zveza dopolnila svoj statut in se preimenovala v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem. Sedež zveze se je preselil v Zagreb, novi predsednik pa je postal Darko Šonc, predsednik Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom iz Zagreba.
Na volilni skupščini leta 2018 je nova predsednica postala Barbara Riman z Reke.
Novi naslov sedeža zveze je: Podpinjol 43, 51000 Reka.
Tel: +385 (0)51 215-406, +385 (0)91 909 4848
E-pošta: zveza@slovenci.hr
Število novih društev, ki se povezujejo v zvezo, se nenehno povečuje.

Delovanje zveze

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev na Hrvaškem. Njena osnovna naloga je organizacija, združevanje in povezovanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč do Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Cilji Zveze slovenskih društev na Hrvaškem:
– ohranjanje in varovanje nacionalne identitete Slovencev v Republiki Hrvaški
– ohranjanje in varovanje slovenske samozavesti in slovenskega jezika
– ohranjanje in varovanje slovenske kulturne dediščine
– ohranjanje in razvoj dobrih in prijateljskih odnosov z večinskim hrvaškim prebivalstvom.

Osnovne dejavnosti Zveze slovenskih društev na Hrvaškem:
– usklajevanje in usmerjanje kulturnih in prosvetnih dejavnosti
– usklajevanje in usmerjanje dela članov pri ohranjanju nacionalne identitete Slovencev v Republiki Hrvaški
– usklajevanje in usmerjanje dela pri ohranjanju in razvoju slovenske kulture in dediščine z organiziranjem kulturnih, znanstvenih in strokovnih posvetov in z drugimi oblikami sodelovanja
– razvoj slovenske kulturne in znanstvene dejavnosti v obliki razstav, gledaliških in glasbenih prireditev, ustanavljanja knjižnic in obnove knjižnega zaklada ter založniške dejavnosti
– skrb za varovanje in ohranjanje kulturnega zaklada Slovencev v Republiki Hrvaški
– sodelovanje z državnimi telesi in družbenimi organizacijami s ciljem razvoja svobodnega multinacionalnega sožitja
– predlaganje in priprava srečanj z mednarodnimi ustanovami v Republiki Hrvaški in zunaj njenih meja
– pomoč članom pri uspešnem sodelovanju s podobnimi društvi.

Vodstvo Zveze

Vsako društvo v zvezo delegira svoje predstavnike, ki sestavljajo skupščino zveze. Statut predvideva eno redno zasedanje skupščine na leto, volilna skupščina je vsako četrto leto.
Predsednica: dr. Barbara Riman, Dopredsednica: dr. Jasmina Dlačić


Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj,
Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon:+385(0)51 215-406  E-mail:zveza@slovenci.hr
OIB:40177436468  IBAN:HR8923400091110032483