Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće Partizanski put 7, 51305 Tršće

head-prezid

Partizanski put 7, 51305 Tršće
Telefon: +385 (0) 51 824 226
+386 (0) 1 7095 752
E-mail: skd.gorskikotar2007@gmail.com
Predsjednik: Damijan Malnar