Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar Put Bokanjca 29, 23000 Zadar

head-zadar

SKD Lipa so ustanovili 27. decembra 2004 na pobudo Darje Jusup in Marjane Mirković iz reškega društva Bazovica. Darja Jusup kot prva predsednica društvo uspešno vodi že 13 let. Danes društvo šteje okoli 85 članov iz različnih krajev Zadrske županije, iz Zadra, Poljic, Kožina, Škabrnje, otoka Ugljana in Vira, Vrsi, Privlake, Biograda, Turnja in drugod.
Že kmalu po ustanovitvi, leta 2006, se je društvo predstavilo na prvem mednarodnem dnevu kulturne različnosti; na tej prireditvi sodeluje že 12 let s predstavitvijo tradicionalnih slovenskih dobrot in organizacijo nastopov folklornih, pevskih, harmonikarskih, tamburaških in citrarskih skupin iz kulturnih društev Slovenije in Hrvaške.
Od leta 2006 društvo sodeluje tudi v Mostu prijateljstva, glasilu Koordinacije narodnih manjšin Zadrske županije.
Lipa je navezala stike in pripravila nastope z več kot 30 društvi iz Hrvaške in Slovenije.
Med pomembnejšimi dejavnostmi društva je likovna kolonija v Turnju, ki od leta 2008 v mesecu maju privabi ljubiteljske in akademske slikarje iz slovenskih društev na Hrvaškem, kakor tudi udeleženci iz Slovenije. Svoja dela umetniki predstavijo na razstavah z bogatim kulturnim programom, v okviru mednarodnega sodelovanja, na sejmih cvetja, ladjah kulture, na nočeh muzejev in humanitarnih akcijah. Letos je potekala že deseta kolonija pod vodstvom Jožeta Arzenška, ki vodi tudi društveno likovno sekcijo.
Redno delujejo še planinska sekcija, ki jo vodi Rafaela Štulina, fotografska sekcija pod vodstvom Katarine Bezić in literarna sekcija, ki jo vodi Andreja Malta.
OSNOVNI PODATKI:
Predsednica: Darja Jusup
Predsednica Nadzornega odbora: Katarina Bezić
Naslov: Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Mobitel: +385 (0)91 5914-147
E-naslov: zadarlipa@gmail.com
FB stran: Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar
OIB: 79687957355