Slovensko kulturno društvo Triglav, Split Šibenska 3, 21000 Split

head-split

SKD Triglav je bil ustanovljen 9. maja 1992. Prvi predsednik je bil Boštjan Matjaž Kordiš. Ustanovnih članov je bilo 350. Število članov se je povzpelo na skoraj 1400, vendar je aktivnega članstva manj; to se ves čas vrti okoli 350.
Po večkratnih selitvah se je društvo ustalilo v zelo primernih, lepih prostorih na Kmanu.
Društvo je član krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Triglav povezuje Slovence v Splitu, okolici in na Hrvaškem, spodbuja medsebojno spoznavanje in druženje, vzpostavlja društvene in kulturne vezi s Slovenijo ter tudi z okoljem, kjer deluje.
Ohranja in krepi slovensko samozavest, identiteto, slovenski jezik, neguje običaje, kulturno dediščino in kulturno-zgodovinske vrednote.
Skrbi za različne oblike pomoči in obveščanja, pripravlja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, prireditvah in drugih oblikah druženja in združevanja.
Z gledališkimi, glasbenimi in folklorno-plesnimi prireditvami, razstavami, literarnimi večeri in predavanji spodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost, jo utrjuje v življenjskem okolju ter jo tako bogati in plemeniti.

V društvu delujejo:
– mešani pevski zbor, ki ga vodi Tatjana Kurajica,
– slikarska skupina, vodi jo Ivan Kosmos,
– sekcija klekljanja idrijske čipke, ki jo vodi Katica Kaštelan,
– planinska sekcija, vodi jo Ana Šušmelj,
– otroška sekcija Kekec, voditeljici Lile Mužinić in Vera Hrga,
– dopolnilni pouk slovenskega jezika vodi učiteljica Vera Hrga,
– četrtletno izhaja glasilo Planika, urednica je Vera Hrga,
– v društvenih prostorih je tudi zelo bogata knjižnica, ki jo vodi Ana Matusinović.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: mag. Cveto Šušmelj
Predsednica izvršnega odbora: Nadežda Eterović
Predsednica nadzornega odbora: Irena Novak
Tajnica: Ana Božulić
Uradne ure so vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Naslov: Šibenska 3, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 343-137
Mobitel: +385 (0)91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321-434
e-naslov: skdtriglavsplit@gmail.com
Spletna stran: www.triglav-split.hr
OIB 91812352454