Slovenski dom, Kulturno prosvetno društvo Bazovica, Reka Podpinjol 43, 51000 Reka

head-rijeka

Slovence na Reki zgodovinski viri omenjajo že v 15. stoletju. V začetku 19. stoletja je šestina prebivalstva doma govorila v enem od slovenskih narečij. Po drugi svetovni vojni je Reka postala največje pristanišče in industrijsko središče, kar je sprožilo nov val priseljevanja Slovencev na to območje.
Slovenci na Reki so se organizirano prvič zbrali jeseni 1947, na pobudo učiteljice Zore Ausec, in ustanovili Slovensko kulturno-prosvetno društvo. Poimenovali so ga po kraju Bazovica, kjer so padle prve slovenske žrtve fašizma. Člani so skozi čas dosegali pomembne uspehe na glasbenem, plesnem in dramskem področju.
Ko so nekdanje republiške meje postale državne, so Slovenci na Reki postali nacionalna manjšina v tuji državi, zato je potreba po pripadnosti svojemu narodu naraščala. Slovenski dom Bazovica je na široko odprl vrata vsem, ki so začutili, da bodo v njem lahko doživeli delček domačega kraja, govorili v maternem jeziku in se ukvarjali z ljubiteljsko kulturo, da bi ohranili ljudske običaje.
KPD Bazovica v novi državi Hrvaški ni več zgolj mesto za ljubitelje slovenske kulture. S konzularnimi dnevi, ki potekajo v organizaciji slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem, in vsesplošnimi informacijami o Sloveniji, je prerasel v pravo informacijsko središče za rojake s širšega območja Kvarnerja, otokov, Istre in Gorskega Kotarja.
Društvo ima 2500 registriranih članov, med njimi jih je 150 aktivnih. Ti delujejo v vsaj eni izmed enajstih ljubiteljskih skupin, ki so (vsaka zase) zelo aktivne. Te skupine so:
• Mešani pevski zbor
• Dramsko-recitatorska skupina
• Planinska skupina
• Folklorna skupina
• Plesna skupina
• Fotografska skupina
• Mladinska skupina
• Glasbena skupina
• Skupina za raziskovanje slovenske kulturne dediščine
• Likovna skupina
V naših prostorih pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS poteka tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika s kulturo.
V prostorih Slovenskega doma KPD Bazovica je bila spomladi 2017 odprta prva raziskovalna enota Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane na Hrvaškem.
Društvo je izdalo štiri knjige, med njimi dvojezično znanstveno monografijo z naslovom Slovenski dom KPD Bazovica (v slovenščini in hrvaščini), ter zgoščenki Mešanega pevskega zbora KPD Bazovica.
OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: Zvonimir Stipetić
Podpredsednica: Jasmina Dlačić
Tajnica: Sandra Grudenić
Telefon: +385 (0)51 215 406 Fax: +385 (0)51 334 977
e-naslov: slovenskidom@bazovica.hr
Naslov: Slovenski dom, Kulturno-prosvetno društvo Bazovica
Podpinjol 43, 51000 Reka, Hrvaška
Uradne ure: torek: 10:00–12.00 in 18:00–20:00, četrtek: 10:00–12:00