head-pula

Slovensko kulturno društvo Istra, Pulj Hermana Dalmatina 4, 52000 Pulj

     Slovensko kulturno društvo „Istra“ je bilo ustanovljeno 2001. Pred tem je bilo leta 1994 ustanovljeno društvo Unija Slovencev Istrske županije, ki pa ni zaživelo. Prva predsednica Slovenskega kulturnega društva „Istra“ je bila Alojzija Slivar. Leta 2005 je vodenje društva prevzela Klaudija Velimirović, od leta 2015 pa je na čelu društva Danica Avbelj. Aktivnosti so raznovrstne, članstvo si s svojim delom prizadeva za ohranitev slovenskega jezika in kulture v Pulju in okolici. Slovenska društva na območju Istre usklajujejo svojo dejavnost in skupaj nastopajo v počastitev različnih pomembnih dogodkov. Na pobudo Slovenskega kulturnega društva „Istra“ je tako ustanovljena tudi Koordinacija slovenskih društev v Istri, njihov najpomembnejši projekt pa so Dnevi slovenske kulture v Istri.

V društvu delujejo naslednje skupine:
    • mešani pevski zbor Encijan
    • kulinarična delavnica;
    • ustvarjalna delavnica
    • slikarska skupina
    • dramsko recitatorska skupina

Picture10 1

Zbor Encijan na prireditvi Dobrodošli doma v Ljubljani, 2016.

    Društvo izdaja glasilo Mavrica, v prostorih Slovenskega kulturnega društva „Istra“ pa poteka tudi pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga organizira in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Učiteljica slovenskega jezika je Vida Srdoč.

Picture9 1

Besedilo prevzeto iz kataloga: Riman, B. (2022): Sosedje Slovenci : Slovenci na Hrvaškem = Susjedi Slovenci : Slovenci u Hrvatskoj. Inštitut za narodnostna vprašanja, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, COBISS.SI-ID – 105036291

Slovensko kulturno društvo Istra, Pulj
Hermana Dalmatina 4
52000 Pulj
Hrvaška
OIB: 27837476343

Predsednica je Danica Avbelj
Tajnica društva je Maja Tatković

Uradne ure:
Torek in Petek od 10.00 – 12.00 in Četrtek od 16.00 – 18.00

www.skdistra.hr
slovenci@skdistra.hr
+385 (0)52 215-851
+385 (0)52 544-406