Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

head-osijek

Društvo je nastalo 15. novembra leta 2006 in zdaj šteje 48 članov, ki prihajajo iz Osijeka in Slavonije.
Redno delujejo šola slovenskega jezika in kulture (vodi jo Sabina Koželj Horvat).
Predsednica je Polonca Margeta.
Uradne ure vsak četrtek od 17.00 – 19.00 ure.
Tajnik društva je Vladimir Margeta.
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

E-naslov: skdstankovraz@gmail.com

Zgodovina društva
Slovensko kulturno društvo “Stanko Vraz” Osijek je najmlajše društvo ustanovljeno novembra leta 2006. Veliko prej, že v prvi polovici 70 – ih let so posamezni Slovenci v Osijeku dajali pobude za ustanovitev društva.
Po nizu poskusov in iniciativ je 15. novembra 2006 v Osijeku ustanovljeno slovensko kulturno društvo Stanko Vraz. Društvo ima danes 48 članov in vsak dan se priključi še kakšen nov. Napravilo je ambiciozen kulturni program, ki želi prikazati, da Slovenci v vzhodnem delu Hrvaške želijo ohraniti svojo kulturo in jezik.
V prvem Upravnem odboru je pet članov. Predsednica društva je pisateljica in prevajalka Sabina Koželj Horvat, podpredsednik je magister Damir Kresnik, a člani Marijana Repušić, Fabijan Marinović in tajnik Zvonko Horvat.
V nadzornem odboru so: Zlatko Marolt, Vlatko Kalapoš in Oto Wilhelm.
Na skupščini ob ustanovitvi je bil prisoten predsednik Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc, ki je društvo podprl in obljubil pomoč.
Zanimivo je, da so ustanavljanje tega društva pospremili tako slovenski kot hrvaški mediji. Na prvem programu hrvaške televizije je v oddaji Panorama prikazana ustanovitev društva, a o tem so obširno poročali HRT studio Osijek, Gradski Radio, Radio Plus, Slavonski radio, pa tudi dnevni tisk Glas Slavonije in Slavonski dom.
V poročilih RTV Slovenija je bila 29. decembra 2006 prikazana ustanovitev društva in intervju s predsednico. Mariborski list Večer je objavil novico, da bo v društvu deloval Klub hrvaško slovenskega prijateljstva.
Osješki Slovenci so v prostorih društva svečano obeležili Prešernov dan 8. februarja. Jeseni se bo začela šola slovenskega jezika za vse zainteresirane. Velika želja članov je, da bi obiskali glavno mesto Ljubljano in Bled.

VODILNI ČLANI DRUŠTVA IN ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Društvo ima predsedstvo, sestavljeno iz petih članov, ki so tudi vodilni člani:
Predsednica: Polonca Margeta
Podpredsednik: Zvjezdana Pernarčić
Člani predsedstva:
Željko Gojup
Zlatko Marolt
Zvonko Horvat
Vladimir Margeta, tajnik