Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran Stari grad 53, 51415 Lovran

head-lovran

Slovensko kulturno društvo Snežnik Lovran je bilo ustanovljeno 19. marca leta 2005 na pobudo sveta slovenske narodne manjšine občine Lovran.
Namen društva je ohranjanje in razvijanje narodne zavesti, kulture, slovenskega jezika in slovenske identitete.
Društvo se je takoj po ustanovitvi registriralo in začelo z delovanjem. Že prvo leto je stekel pouk slovenščine, ki ga od takrat pripravljamo vsako leto. Poleg mlajših članov ga obiskujejo tudi starejši člani, ki imajo zaradi asimilacije že težave s slovenščino. Društvo redno pripravlja kulturna dogajanja v svojih prostorih, kamor vabi tudi goste iz Slovenije. Med sekcijami so najbolj aktivne planinska, balinarska in plesna.
Društvo šteje prek 100 članov.
Uradne ure: torek in četrtek od 18. do 20. ure
Predsednik društva je Vasja Simonič.
Stari grad 53, 51415 Lovran
Telefon: +358 (0)51 291-527
Telefaks: +358 (0)51 291-527
E-naslov: sneznik@ri.t-com.hr