head-lovran

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran Stari grad 53, 51415 Lovran

    Slovensko kulturno-prosvetno društvo „Snežnik“ v Lovranu je bilo ustanovljeno 19. marca 2005 na pobudo Sveta slovenske narodne manjšine Občine Lovran. Društvo vsa leta vodi Vasja Simonič. V okviru društva je bil več let organiziran pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, poučevala pa je mag. Marija Donadić. Društvo sodeluje z drugimi slovenskimi društvi, predvsem s Slovenskim društvom KPD „Bazovica“, pa tudi z vsemi slovenskimi društvi v Istri, vključeno je tudi v Koordinacijo slovenskih društev v Istri in tako tudi v organizacijo Dnevov slovenske kulture v Istri.

Picture12

Člani SKPD „Snežnik“ s soorganizatorji srečanja vseh slovenskih društev na Hrvaškem, Hotel Kvarner, Lovran, 2018. foto Istog Žorž.

    Društvo ob koncu leta izdaja letno glasilo Liburnijska priloga.

Picture11

Besedilo prevzeto iz kataloga: Riman, B. (2022): Sosedje Slovenci : Slovenci na Hrvaškem = Susjedi Slovenci : Slovenci u Hrvatskoj. Inštitut za narodnostna vprašanja, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, COBISS.SI-ID – 105036291

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran
Stari grad 53
51415 Lovran
Hrvaška
OIB: 36470242289

Predsednik društva je Vasja Simonič

Uradne ure:
torek in četrtek od 18. do 20. ure

sneznik@ri.t-com.hr
+358 (0)51 291-527
+358 (0)51 291-527