Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet Sportska 3, 52420 Buzet

head-buzet

Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet je bil ustanovljeno novembra 2007. Ima 58 članov.
Člani društva sodelujejo na tradicionalnih prireditvah na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji, med drugim se udeležujejo proslav slovenskega kulturnega praznika (Prešernovega dneva), čezmejnih dogodkov, vseslovenskih srečanj na Hrvaškem in dnevov slovenske kulture v Istri.
Društvo deluje v Narodnem domu Buzet, kjer ima kot podnajemnik na voljo dva prostora, pisarno in dvorano. V manjšem prostoru potekajo sestanki, v dvorani pa kulturne prireditve.
V okviru društva delujejo vokalno-inštrumentalna skupina, potekajo pa tudi likovne delavnice, tečaji harmonike, kitare in sintetizatorja ter dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: Boris Grželj
Naslov: Sportska 3, 52420 Buzet
Telefon: +385 (0)52 662 767
E-naslov: slov.drustvolipabuzet@gmail.com
OIB: 28697023612