Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb Masarykova 13, 10000 Zagreb

head-zagreb

Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom u Zagrebu, najstarije je društvo Slovenaca u Europi koje bez prekida djeluje još od 1929. godine. Društvo je na području današnje Republike Hrvatske djelovalo u četiri državne tvorevine, od razdoblja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvatske.
Različite političke okolnosti diktirale su načine i ograničenja njegova djelovanja. Prvo je razdoblje osobito zanimljivo, budući da su se tada postavljali temelji Društva koji su bili dovoljno čvrsti da su podnijeli sve poteškoće koje su ga pratile na njegovu dugogodišnjem putu.
Osnivač društva koje se tada zvalo Narodna knjižnica i čitaonica, bio je dr. Fran Zavrnik.
Rođendanom Društva smatra se 9. studenoga 1929. godine kad je pravila Narodne knjižnice i čitaonice potvrdio „Veliki župan zagrebačke vlasti“.

U razdoblju između Prvog i Drugoga svjetskog rata, djelovanje Društva bilo je izuzetno plodno te je povezalo gotovo sve zagrebačke Slovence i njihove prijatelje. Tijekom Drugoga svjetskog rata kad je djelovanje Društva zabranila tadašnja vlast Nezavisne države Hrvatske, društveni duh nije posve zamro, budući da su zagrebački Slovenci u društvenim prostorijama pomagali zemljacima koji su bili prognani iz Slovenije. U godinama nakon Drugog svjetskog rata, Društvo je doživjelo mnogo uspona i padova, proživljavalo je teške dane zbog povremenih unutrašnjih razdora koji su bili posljedica društvenih i državnih promjena. Nakon raspada SFRJ te nastanka Republike Slovenije i Republike Hrvatske, Društvo je svoje djelovanje usmjerilo prema ostvarivanju ideje da bi Slovenski dom postao dom svih Slovenaca u Zagrebu i svih onih koji se rado druže s nama. Ta ideja snažno je živa u srcima naših članova i njihovih prijatelja.

U osam desetljeća djelovanja doživjelo je mnogo uspona i padova ali je ipak ostalo sjecište zagrebačkih Slovenaca i njihovih prijatelja.

Ponosni smo jer čuvamo slovenstvo u Zagrebu!

Posjetite nas!

Naša vrata su otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati.

Pratite najave popodnevnih i večernjih događanja, tada je u našem društvu najživahnije!
«V mestu lepem, ki nahaja
se pod Zagrebško goro,
dom slovenski, košček raja,
vedno drugi dom nam bo.»
Marijan Horn
Slovenski dom – naš drugi dom!


Predsjednik je Darko Šonc.
Masarykova 13, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4855-171
Telefaks: +385 (0)1 4855-171
E-mail: slovenski-dom@zg.t-com.hr
Web: www.slovenci-zagreb.hr
OIB: 04029121361, IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8

Slovence u Rijeci povijesni izvori spominju već u 15. stoljeću. Početkom 19. stoljeća šesnaestina stanovništva govorila je jednim od slovenskih narječja. Nakon drugog svjetskog rata Rijeka je postala najveće pristanište i industrijsko središte, što je pokrenulo novi val preseljavanja Slovenaca na to područje.
Slovenci u Rijeci su se prvi put organizirano okupili u jesen 1947. godine na inicijativu učiteljice Zore Ausec i osnovali Slovensko kulturno-prosvjetno društvo. Nazvali su ga Bazovica, prema kraju gdje su pale prve slovenske žrtve fašizma. Članovi su tijekom vremena postizali značajne uspjehe na glazbenom, plesnom i dramskom području.
Kad su nekadašnje republičke granice postale državne, Slovenci u Rijeci postali su nacionalna manjina u stranoj državi, zato je rasla potreba za pripadnošću svome narodu. Slovenski dom Bazovica širom je otvorio vrata svima koji su osjetili da će u njemu moći osjetiti djelić domaćeg kraja, govoriti materinjim jezikom i amaterski se baviti kulturom kako bi sačuvali narodne običaje.
KPD Bazovica u novoj državi Hrvatskoj više nije samo mjesto za ljubitelje slovenske kulture. Konzularnim danima koji se održavaju u organizaciji slovenskoga veleposlanstva u Hrvatskoj i mnogim općenitim informacijama o Sloveniji, prerastao je u pravo informativno središte za sunarodnjake sa šireg područja Kvarnera, otoka, Istre i Gorskog Kotara.
Društvo ima 2500 registriranih članova, od kojih je 150 aktivnih i djeluju barem u jednoj od jedanaest amaterskih skupina koje su (svaka za sebe) vrlo aktivne.

Te skupine su:

• Mješoviti pjevački zbor
• Dramsko-recitatorska skupina
• Planinska skupina
• Folklorna skupina
• Plesna skupina
• Fotografska skupina
• Omladinska skupina
• Glazbena skupina
• Skupina za istraživanje slovenske kulturne baštine
• Likovna skupina

U našim prostorijama pod okriljem Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta RS održava se i dopunska nastava slovenskoga jezika s kulturom.
U proljeće 2017. godine u prostorijama Slovenskoga doma KPD Bazovica, otvorena je prva podružnica Instituta za nacionalna pitanja iz Ljubljane u Hrvatskoj.
Društvo je izdalo četiri knjige, među kojima je znanstvena monografija Slovenski dom KPD Bazovica (na slovenskom i hrvatskom), te dva CD-a Mješovitoga pjevačkog zbora KPD Bazovica.

OSNOVNI PODACI:
Predsjednik: Zvonimir Stipetić
Potpredsjednica: Jasmina Dlačić
Tajnica: Sandra Grudenić
Telefon: +385 (0)51 215 406 Fax: +385 (0)51 334 977
e-mail: slovenskidom@bazovica.hr
Adresa: Slovenski dom, Kulturno-prosvjetno društvo Bazovica
Podpinjol 43
51000 Reka
Hrvatska

OIB: 07274237903
Web: www.bazovica.hr
FB stranica: www.facebook.com/KPDBazovica/
Uredovno vrijeme: utorkom 10:00-12:00 h i 18:00-20:00 h, te četvrtkom 10:00-12:00h

Slovenski dom, kulturno prosvjetno društvo Bazovica, Rijeka Podpinjol 43, 51000 Rijeka

head-rijeka

Slovensko kulturno društvo Triglav, Split Šibenska 3, 21000 Split

head-split

SKD Triglav osnovano je 9. svibnja 1992. godine. Prvi predsjednik bio je Boštjan Matjaž Kordiš.
Osnivačkih članova bilo je 350. Broj članova popeo se gotovo na 1400, no aktivnih članova je manje njih oko 350.
Nakon nekoliko selidba, Društvo se ustalilo u vrlo primjerenim, lijepim prostorijama na Kmanu. Društvo je član krovne organizacije Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj.
Triglav povezuje Slovence u Splitu, okolici i u Hrvatskoj, potiče međusobno upoznavanje i druženje, uspostavlja društvene i kulturne spone sa Slovenijom kao i sa sredinom u kojoj djeluje.
Ono čuva i jača slovensku samosvijest, identitet, slovenski jezik, njeguje običaje, kulturnu baštinu i kulturno-povijesne vrijednosti.
Brine o različitim oblicima pomoći i obavještavanju, priprema kulturne, znanstvene i stručne susrete, sudjeluje na tribinama, priredbama i drugim oblicima druženja i udruživanja.
Kazališnim, glazbenim i folklorno-plesnim priredbama, izložbama, literarnim večerima i predavanjima, potiče i razvija slovensku kulturnu djelatnost, učvršćuje je u životnoj sredini te je na taj način oplemenjuje i obogaćuje.

U društvu djeluju:
– mješoviti pjevački zbor kojeg vodi Tatjana Kurajica
– slikarska skupina, vodi je Ivan Kosmos
– sekcija klekljanja idrijske čipke koju vodi Katica Kaštelan
– planinska sekcija, vodi je Ana Šušmelj
– dječja sekcija Kekec, voditeljice Lile Mužinić i Vera Hrga
– dopunsku nastavu slovenskoga jezika vodi učiteljica Vera Hrga
– kvartalno izlazi glasilo Planika, urednica je Vera Hrga
– u prostorijama društva nalazi se i vrlo bogata knjižnica koju vodi Ana Matusinović.

OSNOVNI PODACI:
Predsjednik: mag. Cveto Šušmelj
Predsjednica izvršnog odbora: Nadežda Eterović
Predsjednica nadzornoga odbora: Irena Novak
Tajnica: Ana Božulić
Uredovno vrijeme svaki radni dan od 8. do 12h.
Adresa: Šibenska 3, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 343-137
Mobitel: +385 (0)91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321-434
e-mail: skdtriglavsplit@gmail.com
web: www.triglav-split.hr
OIB 91812352454

Slovensko kulturno društvo Lipa osnovano je 13. svibnja 2001. godine. Njegovi članovi su Slovenci i njihovi potomci koji žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Društvo ima 80 članova.
Na prvoj skupštini Društva prihvaćen je statut i izabran izvršni odbor koji broji devet članova. Društvo je službeno registrirano u srpnju 2001. godine. U ožujku 2002. godine postalo je član Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj.
Godine 2006. počeli smo s nastavom slovenskoga jezika koju vodi profesorica Vera Hrga iz Splita. Dramsku skupinu vodi naša mlada članica Tanja Baletić.
Društvo razvija i širi kontakte među Slovencima i njihovim potomcima na jugu Dalmacije.
Predsjednica je Tanja Baletić-Cizej
Uredovno vrijeme: svake srijede od 17.30 do 18.30
Tajnica društva je Magdalena Sekula
Frana Supila 8 (Lazareti), 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 424-346, +385 (0)20 416-448
E-mail: lipa.dubrovnik@metromail.hr

Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik

head-dubrovnik

Slovensko kulturno društvo Istra, Pula Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula

head-pula

Slovensko kulturno društvo Istra iz Pule osnovano je u lipnju 2001. godine. Prve inicijative za osnivanje društva rodile su se mnogo ranije. Godine 1993. približno stotinu Slovenaca okupilo se u mjesnom odboru Gregovica i osnovana je Unija Slovenaca Istarske županije. Predsjednik je bio Andrej Velkavrh a zamjenici Vinko Knez i Marija Langer. Djelovanje Unije je zamrlo, a slovenska zajednica opet je kulturno oživjela osnivanjem Društva.
Predsjednica je Danica Avbelj
Uredovno vrijeme:
UTORAK i PETAK od 10.00 – 12.00 i ČETVRTAK od 16.00 – 18.00.
Tajnica društva je Maja Tatković
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula
Telefon: +385 (0)52 215-851
Telefaks: +385 (0)52 544-406
E-mail: slovenci@skdistra.hr
Web: www.skdistra.hr

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran osnovano je 19. ožujka 2005. na inicijativu Vijeća slovenske nacionalne manjine općine Lovran.
Svrha društva je očuvanje i razvijanje narodne svijesti, kulture, slovenskog jezika i slovenskog identiteta.
Društvo je odmah nakon osnivanja registrirano i započelo s radom. Već prvu godinu započela je nastava slovenskog koju od tada organiziramo svake godine. Osim mlađih članova pohađaju je i stariji članovi koji već imaju teškoće zbog asimilacije. Društvo redovito priprema kulturna događanja u svojim prostorijama, kamo poziva i goste iz Slovenije. Najaktivnije sekcije su planinarska, sekcija boćanja i plesna.
Društvo broji više od 100 članova.
Uredovno vrijeme: utorak i četvrtak od 18 do 20 sati
Predsjednik društva je Vasja Simonič.
Stari grad 53, 51415 Lovran
Telefon: +358 (0)51 291-527
Telefaks: +358 (0)51 291-527
E-mail: sneznik@ri.t-com.hr

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran Stari grad 53, 51415 Lovran

head-lovran

Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar Put Bokanjca 29, 23000 Zadar

head-zadar

SKD Lipa osnovano je 27. prosinca 2004. na inicijativu Darje Jusup , Marjane Mirković i riječkog društva Bazovica. Darja Jusup, kao prva predsjednica, uspješno vodi Društvo već 13 godina koje danas broji oko 85 članova iz različitih krajeva Zadarske županije, iz Zadra, Poljica, Kožina, Škabrnje, otoka Ugljana i Vira, Privlake, Biograda, Turnja i drugdje.
Odmah nakon osnivanja, 2006. godine, Društvo se predstavilo na prvom Međunarodnom danu kulturne različitosti, gdje sudjeluje već 12 godina i predstavlja tradicionalna slovenska jela te organizira nastupe folklornih, pjevačkih, harmonikaških, tamburaških i citrarskih skupina iz kulturnih društava Slovenije i Hrvatske.
Od 2006. godine Društvo sudjeluje i u Mostu prijateljstva, glasilu Koordinacije nacionalnih manjina Zadarske županije.
Lipa je uspostavila kontakte i pripremila nastupe s više od 30 društava iz Hrvatske i Slovenije. Najznačajnije aktivnosti su likovna kolonija u Turnju, koja od 2008. godine u svibnju privlači amaterske i akademske slikare iz slovenskih društava u Hrvatskoj, kao i učesnike iz Slovenije. Svoja djela umjetnici predstavljaju na izložbama s bogatim kulturnim programom, u okviru međunarodne suradnje, na sajmovima cvijeća, brodovima kulture, na noćima muzeja i humanitarnim akcijama. Ove godine održana je već deseta kolonija pod vodstvom Jože Arzenšeka, koji ujedno i vodi likovnu sekciju Društva.
Redovito djeluju i planinarska sekcija koju vodi Rafaela Štulina, fotografska sekcija pod vodstvom Katarine Bezić i literarna sekcija koju vodi Andreja Malta.

OSNOVNI PODACI:
Predsjednica: Darja Jusup
Predsjednica Nadzornoga odbora: Katarina Bezić
Adresa: Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Mobitel: +385 (0)91 5914-147
E-mail: zadarlipa@gmail.com
FB stranica: Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar
OIB: 79687957355

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac osnovano je 2006. godine. Ima 120 članova. Namjena Društva je očuvanje i njegovanje slovenske kulture i jezika i time očuvanje identiteta Slovenaca u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Društvo je od 2006. godine član Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj.
OSNOVNI PODACI:
Predsjednica: Marina Delač-Tepšić
Adresa: Smičiklasova 16, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 704 130
Mobitel: +385 (0)98 959 2726
E-mail: slovenci.karlovac@gmail.com
OIB: 29276518617

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac Smičiklasova 16, 47000 Karlovac

head-karlovac

Društvo Slovenaca Labin, Labin V. Spinčića 5, 52220 Labin

head-labin

Društvo Slovenaca Labin osnovano je 2006. godine. Danas broji 65 članova iz Labina, Raše, Kršana, Rapca i šireg područja nekadašnje općine Labin.
Društvo je priredilo nekoliko susreta ovdašnjih Slovenaca, predstavljanja i izložbi.
Informacije se mogu dobiti kod tajnice Vide Reisman, telefon: +385 (0)52 856 115.
Predsjednica je Silva Šutar-Vujičić
V. Spinčića 5, 52220 Labin
Telefon: +385 (0)52 856 115
Telefaks: +385 (0)52 856 206
Mobitel: +385 (0)91 5431788
E-mail: drslo.labin@yahoo.com

Društvo je osnovano 15. studenog 2006. i sada broji 48 članova koji dolaze iz Osijeka i Sllavonije. Redovito djeluju škola slovenskoga jezika i kulture (vodi je Sabina Koželj-Horvat).
Predsjednica je Polonca Margeta
Uredovno vrijeme svaki četvrtak od 17.00 – 19.00 sati
Tajnik društva je Vladimir Margeta
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

E-mail: skdstankovraz@gmail.com

Povijest društva
Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek, najmlađe je – osnovano je u studenome 2006. godine. Puno prije, već u prvoj polovici 70 – ih godina, pojedini Slovenci u Osijeku davali su inicijativu za osnivanje Društva.
Nakon niza pokušaja i inicijativa, 15. studenog 2006. godine u Osijeku je osnovano Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz. Danas ima 48 članova i svakoga se dana priključi pokoji novi. Napravljen je ambiciozan kulturni program, koji želi prikazati da Slovenci u istočnom dijelu Hrvatske žele očuvati svoju kulturu i jezik.
U prvom Upravnom odboru je pet članova. Predsjednica društva je spisateljica i prevoditeljica Sabina Koželj-Horvat, potpredsjednik je magistar Damir Kresnik, a članovi Marijana Repušić, Fabijan Marinović i tajnik Zvonko Horvat.
U nadzornom odboru su: Zlatko Marolt, Vlatko Kalapoš i Oto Wilhelm.
Na skupštini je bio prisutan predsjednik Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj Darko Šonc, koji je podupro društvo i obećao pomoć.
Zanimljivo je da su osnivanje toga društva popratili kako slovenski tako i hrvatski mediji. Na Prvom programu Hrvatske televizije u emisiji Panorama prikazano je osnivanje društva o čemu su opširno izvještavali i HRT studio Osijek, Gradski Radio, Radio Plus, Slavonski radio, kao i dnevni tisak Glas Slavonije i Slavonski dom.
U vijestima RTV Slovenija, 29. prosinca 2006. prikazano je osnivanje Društva i intervju s predsjednicom. Mariborski časopis Večer objavio je vijest da će u Društvu djelovati Klub hrvatsko-slovenskoga prijateljstva.
Osječki Slovenci su u prostorijama Društva svečano obilježili Prešernov dan, 8. veljače. Na jesen će početi škola slovenskog jezika za sve zainteresirane. Velika želja članova je da posjete glavni grad Ljubljanu i Bled.

VODEĆI ČLANOVI DRUŠTVA I ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Društvo ima predsjedništvo sastavljeno od pet članova koji su ujedno i vodeći članovi:
Predsjednica: Polonca Margeta
Potpredsjednik: Zvjezdana Pernarčić
Članovi predsjedništva:
Željko Gojup
Zlatko Marolt
Zvonko Horvat
Vladimir Margeta, tajnik


Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

head-osijek

Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet Sportska 3, 52420 Buzet

head-buzet

Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet osnovano je u studenom 2007. godine i ima 58 članova.
Članovi društva sudjeluju na tradicionalnim priredbama u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji., između ostalog i na proslavama u povodu slovenskog kulturnog praznika (Prešernovog dana), prekograničnim događanjima, sveslovenskim susretima u Hrvatskoj i danima slovenske kulture u Istri.
Društvo djeluje u Narodnom domu Buzet u kojem u najmu ima na raspolaganju dvije prostorije: ured i dvoranu. U manjoj prostoriju održavaju se sastanci a u dvorani kulturne priredbe.
U okviru društva djeluju vokalno-instrumentalna skupina, održavaju se likovne radionice, tečajevi harmonike, gitare i sintesajzera te dopunska nastava slovenskoga jezika i kulture.
OSNOVNI PODACI:
Predsjednik: Boris Grželj
Adresa: Sportska 3, 52420 Buzet
Telefon: : +385 (0)52 662 767
E-mail: slov.drustvolipabuzet@gmail.com
OIB: 28697023612

I. G. Kovačića 7 a, 52440 Poreč
Telefon: +385 (0)52 452 022
Telefaks: +385 (0)52 452 022
E-mail: skd.oljka@gmail.com
Predsjednica: Miriam Pran

Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč I. G. Kovačića 7 a, 52440 Poreč

head-porec

Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin Stanka Vraza 4/III, 42000 Varaždin

head-varazdin

Stanka Vraza 4/III, 42000 Varaždin
E-mail: slovenci.vz@gmail.com
Predsjednica: Martina Lesjak

Partizanski put 7, 51305 Tršće
Telefon: +385 (0) 51 824 226 +386 (0) 1 7095 752
E-naslov: skd.gorskikotar2007@gmail.com
Predsednik: Damijan Malnar

Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće Partizanski put 7, 51305 Tršće

head-prezid

Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag Trgovačka 6, 52470 Umag

head-umag

SKD Ajda najmlađe je slovensko kulturno društvo u Hrvatskoj koje je osnovano 2011. godine. Član je Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj i Koordinacije istarskih slovenskih kulturnih društava.
Društvo čuva i njeguje slovenski, slovensku kulturu i identitet, kako svojim radom tako i čitanjem knjiga na slovenskom, osnivanjem slovenskih literarnih kutaka u knjižnicama i organiziranjem tečajeva slovenskoga jezika i na taj se način dokazalo u kulturnom životu Umaga i okolice. Nastupa i u drugim krajevima Istre i Hrvatske, u Sloveniji i BiH.
Članovi Društva dvaput su gostovali u emisiji Dobro jutro, RTV Slovenija. 16. lipnja 2015. su u ljubljanskom studiju otpjevali pjesmu Škrjanček po kojoj su postali prepoznatljivi, dok je 7. rujna 2016. televizijska ekipa u Umagu snimila predstavljanje Društva; zbor je pjevao slovenske narodne pjesme, stol je bio prepun tradicionalnih jela i slastica. I RTV Koper – Capodistria od samih početaka prati djelovanje Društva, snima emisije o događanjima u društvu i objavljuje priloge o Ajdi na portalu za Slovence u susjednim državama i diljem svijetu (http://svsd.rtvslo.si/).
Četiri glavna tradicionalna događaja za Društvo su: Prešernov dan s gostovanjem poznatog slovenskog pisca, svečani koncert zbora Ajda i gostujućih umjetnika u povodu svibanjske obljetnice djelovanja Društva, sudjelovanje na prekograničnom susretu slovenskih kulturnih društava iz hrvatske, slovenske i talijanske Istre, sudjelovanje na Danima slovenske kulture u Istri, tijekom trećeg tjednu listopada kad se na susretima istarskih slovenskih kulturnih društava svakoga dana nešto događa: koncert, balet, literarna večer, dramska predstava, film.
Najpopularnija skupina u Društvu je Ženski pjevački zbor Ajda. Čini ga 20 amaterskih pjevačica pod vodstvom Vesne Car. Počeci su bili spontani, članice Društva su nakon svake priredbe pjevušile narodne pjesme, a ozbiljne probe počele su nakon gostovanja sarajevske Camerate slovenice i pozivu na Cankareve dane u Sarajevo. Otad se nižu nastupi: 2017. godine zbor je prvi put nastupio na priredbi Primorska poje i otvorio koncertnu večer 3. ožujka u Dobrovu.
Literarna skupina o svim događajima izvještava na FB i u različitim časopisima.
Kulinarska skupina pod vodstvom Monike Vračar nakon svake priredbe predstavi tradicionalna slovenska jela i slastice; posebno je poznata po dobroj slovenskoj potici.
Folklorna skupina pod vodstvom Evelin Semeši lani je prvi put nastupila na Sveslovenskom susretu u Opatiji i dobila veliki aplauz.

OSNOVNI PODACI:
Predsjednica: Danica Bojković
Upravni odbor: Danica Bojković, Vesna Car, Vida Ferlin, Neža Učkar, Irena Blažić, Monika Vračar i Vesna Šereš
Nadzorni odbor: Eva Vrtovec, Jasna Majdak, Bojan Rot
Mobitel: 00 385 (0) 91 255 7885
E-mail: skdajda.umag@gmail.com
Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag
OIB: 91275931356