Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo. Osnovan je na temelju Ustavnoga zakona o nacionalnim manjinama Republike Hrvatske kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici 13.12.2002. a objavljen je u NN 155 od 23.12.2002.
Savjet je tijelo vlade koje brine o uključenosti nacionalnih manjina u javni život Hrvatske, suradnji s državnim organima i sudjelovanju u obradi pitanja koja su vezana s ostvarivanjem i zaštitom prava i povlasticama nacionalnih manjina. Ta prava određena su i različitim zakonima (Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o izborima predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor…).
Savjet surađuje s nadležim državnim tijelima i tijelima samouprave, vijećima nacionalnih manjina odn. predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koja obavljaju djelatnosti s kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.
Članove Savjeta imenuje Vlada po sljedećem ključu: sedam pripadnika nacionalnih manjina koje predlažu vijeća nacionalnih manjina općina, gradova i županija, te pet pripadnika nacionalnih manjina koje s obzirom na kulturno, znanstveno, stručno i vjersko djelovanje predlažu manjinske zajednice i druga manjinska tijela, pravne osobe i državljani nacionalnih manjina.
Članovi Savjeta imaju četverogodišnji mandat, te su u skladu s Ustavnim zakonom i predstavnici nacionalnih manjina pred Hrvatskim saborom.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske je Tibor Varga.
Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 4569 286
Telefaks: 00 385 1 4569 297
E-mail: savjet.manjine@sssnm.gov.hr
web: www.nacionalne-manjine.info www.savjet.nacionalne-manjine.info

Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim državama i po svijetu

Ured za Slovence u susjednim državama i u svijetu pri vladi Republike Slovenije obavlja zadaće koje se odnose na slovensku manjinu u susjednim državama i slovenske iseljenike u svijetu. Djelovanje Slovenaca u susjednim državama i svijetu podupire na više razina. Podupire kulturno, prosvjetno, gospodarsko i drugo povezivanje s matičnom državom, te organizira savjetovanja, seminare, natječaje. Ured osigurava financijsku pomoć Republike Slovenije za programe i projekte Slovenaca u susjednim državama i svijetu. Zadužen je za praćenje i koordiniranje djelatnosti nadležnih ministarstava na području suradnje sa Slovencima izvan Republike Slovenije.
Ulogu ureda i drugih državnih tijela precizno određuje Zakon o odnosima Republike Slovenije sa Slovencima izvan njenih granica kojeg je Državni zbor donio 2005. godine. Slovenska je država na taj način 15 godina nakon prihvaćanja demokratskog ustava ispunila obvezu iz njegova 5. članka i zakonski uredila položaj oko pola milijuna Slovenaca koji žive u susjednim državama i svijetu. U susjednim državama – koje zajedno sa Slovenijom sastavljaju zajednički kulturni prostor – živi približno 150 tisuća pripadnika autohtone slovenske nacionalne zajednice.
Slovenci u susjednim državama žive u Austriji (savezne pokrajine Koruška i Štajerska), Hrvatskoj (sedam županija uzduž granice sa Slovenijom – prije svega Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka i Međimurska županija).
Ured redovito prati djelovanje slovenskih društava u Hrvatskoj i Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj.
Vodstvo: Matej Arčon, ministar
Vesna Humar, državna tajnica
Naslov: Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 00 386 1 230 80 00
E- naslov: urad.slovenci@gov.si
Web stranica: https://slovenci.si/o-uradu/

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 150/11) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 119/14). Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
Predstojnik: Alen Tahiri, univ.spec.pol.
Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 4569 358
Telefaks: 00 385 1 4569 324
E-mail: nacionalne.manjine@vlada.hr web: https://ljudskaprava.gov.hr/

Veleposlanstvo Republike Slovenije u Hrvatskoj

Veleposlanik: Gašper Dovžan
Adresa: Alagovićeva 30, 10 000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 6311 000
Telefaks: 00 385 1 6177 236
E-mail: sloembassy.zagreb@gov.si
Web: www.zagreb.veleposlanistvo.si

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

Veleposlanik Republike Hrvatske u Sloveniji je mr. sc. Boris Grigić
Gruberjevo nabrežje 6, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4256-220
Telefaks: +386 1 4258-106
E-mail: vrhslo@mvpei.hr
Web: si.mvp.hr

Konzulat Republike Slovenije u Hrvatskoj

Počasni konzul Republike Slovenije u Hrvatskoj je Branko Roglić
Adresa: Mažuranićevo šetalište 1, 21 000 Split
Telefon: 00 385 21 389 224
Telefaks: 00 385 21 389 224
E-mail: Generalni.konzulat.rep.slovenije@st.t-com.hr
Web: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/veleposlanstva-stranih-drzava-u-rh/slovenija-split,197.html

Slovenska manjinska koordinacija (Slomak)

Slomak, Slovenska manjinska koordinacija je udruga krovnih organizacija civilnoga društva Slovenaca u susjednim državama: Italiji, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Osnovana je 2004. godine kad su se Slovenija i Mađarska uključivale u Europsku uniju.
Osnovni cilj Slomaka je razmjena iskustava i suradnja pri razvoju slovenske manjine u državama u kojima žive Slovenci u susjednim državama. Savez slovenskih društava u Hrvatskoj je članica Slomaka od njegovog osnutka.
Redovita suradnja s ostalim krovnim organizacijama iz Italije, Austrije, Hrvatske i Mađarske jača slovensku samosvijest u inozemstvu i pridonosi očuvanju jedinstvenog kulturnog prostora kojeg te manjine stvaraju s matičnom državom.
Koordinator Slovenske manjinske koordinacije je Nanti Olip.
Adresa: Via San Francesco D’ Assisi 20/III, 34 133 Trst, Italija
Telefon: 00 39 040 368 094
Telefaks: 00 39 040 368 158
E-mail: skgz-ts@skgz.org
Web: http://www.skgz.org/sl/slomak