Tko smo

Savez slovenskih društava u Hrvatskoj je krovna organizacija svih slovenskih društava u Hrvatskoj, a osnovna zadaća je organizacija, udruživanje i povezivanje svih slovenskih društava u Hrvatskoj, te oblikovanje zajedničkih stajališta Republike Slovenije i Republike Hrvatske.
Članovi saveza su slovenska društva u Hrvatskoj:
– Kulturno-prosvjetno društvo Slovenski dom Zagreb, Zagreb
– Slovenski dom, Kulturno-prosvjetno društvo Bazovica, Rijeka
– Slovensko kulturno društvo Triglav, Split
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik
– Slovensko kulturno društvo Istra, Pula
– Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar
– Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac
– Društvo Slovenaca Labin, Labin
– Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek
– Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet
– Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč
– Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin
– Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće
– Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag
– Slovensko kulturno društvo Prešeren, Lokve

Povijest

Položaj Slovenaca u Hrvatskoj promijenio se 1991. godine kad se raspala Socijalistička federativna republika Jugoslavija (SFRJ), kad su nastale nove države, Slovenija i Hrvatska. Tada su Slovenci u Hrvatskoj postali nacionalna manjina.
Zbog novog uređenja, među Slovencima u Hrvatskoj nastala je snažna potreba za povezivanjem. Tridesetoga siječnja 1992. nastao je Savez Slovenaca u Republici Hrvatskoj. Njezin predsjednik bio je Vinko Žibert iz Kulturno-prosvjetnog društva Slovenski dom Bazovica iz Rijeke, gdje je bilo i sjedište saveza.
Četiri godine kasnije, 1996. godine, na inicijativu delegata Slovenskoga doma iz Zagreba, Savez je dopunio svoj statut te se preimenovao u Savez slovenskih društava u Hrvatskoj. Sjedište Saveza preselilo se u Zagreb, a novi predsjednik postao je Darko Šonc, predsjednik Kulturno-prosvjetnog društva Slovenski dom iz Zagreba.
Na izbornoj skupštini 2018. godine, za novu predsjednicu izabrana je Barbara Riman iz Rijeke.
Nova adresa sjedišta Saveza je: Podpinjol 43, 51000 Rijeka.
Tel: +385 (0)51 215-406, +385 (0)91 909 4848
E-mail: zveza@slovenci.hr
Broj novih društava koja se povezuju u Savez, neprestano se povećava.

Djelovanje saveza

Savez slovenskih društava u Hrvatskoj je krovna organizacija svih slovenskih društava u Hrvatskoj. Njegov osnovni zadatak je organizacija, udruživanje i povezivanje svih slovenskih društava u Hrvatskoj, te oblikovanje zajedničkih stajališta do Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Ciljevi Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj:
– očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta Slovenaca u Republici Hrvatskoj
– očuvanje i jačanje slovenske samosvijesti i slovenskoga jezika
– očuvanje i jačanje slovenske kulturne baštine
– očuvanje i razvoj dobrih i prijateljskih odnosa sa većinskim hrvatskim stanovništvom.

Osnovne djelatnosti Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj:
– usklađivanje i usmjeravanje kulturnih i prosvjetnih djelatnosti
– usklađivanje i usmjeravanje rada članova pri očuvanju nacionalnog identiteta Slovenaca u Republici Hrvatskoj
– usklađivanje i usmjeravanje rada pri očuvanju i razvoju slovenske kulture i baštine organizacijom kulturnih, znanstvenih i stručnih savjetovanja i sa drugim oblicima suradnje
– razvoj slovenske kulturne i znanstvene djelatnosti u obliku izložaba, kazališnih i glazbenih priredbi, osnivanje knjižnica i obnove književnog blaga, te izdavačke djelatnosti
– briga za jačanje i očuvanje kulturnog blaga Slovenaca u Republici Hrvatskoj
– suradnja sa državnim tijelima i društvenim organizacijama s ciljem razvoja slobodnog multinacionalnog suživota
– predlaganje i priprema susreta s međunarodnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan njenih granica
– pomoć članovima pri uspješnoj suradnji sa sličnim društvima.

Vodstvo saveza

Svako društvo u Savez delegira svoje predstavnike koji sastavljaju skupštinu Saveza. Statut predviđa jedno redovito zasjedanje skupštine godišnje te izbornu skupštinu svake četvrte godine.
Predsjednica: dr.sc. Barbara Riman, Podpredsjednica: dr.sc. Jasmina Dlačić


Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj,

Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon:+385(0)51 215-406 E-mail:zveza@slovenci.hr
OIB:40177436468 IBAN:HR8923400091110032483