Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom, Zagreb Masarykova 13, 10000 Zagreb

head-zagreb

Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu je najstarejše društvo Slovencev v Evropi, ki nepretrgano deluje že od leta 1929. Društvo je na območju današnje Republike Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah, od obdobja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvaške.
Različne politične okoliščine so narekovale načine in omejitve njegovega delovanja. Prvo obdobje je posebej zanimivo, saj so se tedaj postavljali temelji društva, ki so bili dovolj trdni, da so prenesli vse težave, ki so društvo spremljale na njegovi dolgoletni poti.
Ustanovitelj društva, ki se je takrat imenovalo Narodna knjižnica in čitalnica, je bil dr. Fran Zavrnik.
Za rojstni dan društva štejemo 9. november leta 1929, ko je pravila Narodne knjižnice in čitalnice potrdil «Veliki župan zagrebške oblasti».
V času med prvo in drugo svetovno vojno je bilo delovanje društva zelo plodno in je povezalo skoraj vse zagrebške Slovence in njihove prijatelje. Med drugo svetovno vojno, ko je delovanje društva prepovedala tedanja oblast Neodvisne države Hrvaške, društveni duh ni povsem ugasnil, saj so zagrebški Slovenci v društvenih prostorih pomagali rojakom, ki so bili izgnani iz Slovenije. V letih po drugi svetovni vojni je društvo doživelo veliko vzponov in padcev, preživljalo je težke dneve zaradi občasnih notranjih razdorov, ki so bili posledica družbenih in državnih sprememb. Po razpadu SFRJ ter nastanku Republike Slovenije in Republike Hrvaške je društvo svoje delovanje usmerilo k uresničitvi ideje, da bi Slovenski dom postal dom vseh Slovencev v Zagrebu in vseh tistih, ki se radi družijo z nami. Ta ideja je močno živa v srcih naših članov in njihovih prijateljev.
V osmih desetletjih delovanja je doživelo veliko vzponov in padcev, vendar je ostalo stičišče zagrebških Slovencev in njihovih prijateljev.
Ponosni smo, ker ohranjamo slovenstvo v Zagrebu!
Obiščite nas!
Naša vrata so odprta od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure.
Spremljajte napovednik popoldanskih in večernih dogodkov, saj je takrat v našem društvu najbolj živahno!
«V mestu lepem, ki nahaja
se pod Zagrebško goro,
dom slovenski, košček raja,
vedno drugi dom nam bo.»

Marijan Horn
Slovenski dom – naš drugi dom!

Predsednik je Darko Šonc.
Masarykova 13, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4855-171
Telefaks: +385 (0)1 4855-171
E-naslov: slovenski-dom@zg.t-com.hr
Spletna stran: www.slovenci-zagreb.hr
OIB: 04029121361, IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8

Slovence na Reki zgodovinski viri omenjajo že v 15. stoletju. V začetku 19. stoletja je šestina prebivalstva doma govorila v enem od slovenskih narečij. Po drugi svetovni vojni je Reka postala največje pristanišče in industrijsko središče, kar je sprožilo nov val priseljevanja Slovencev na to območje.
Slovenci na Reki so se organizirano prvič zbrali jeseni 1947, na pobudo učiteljice Zore Ausec, in ustanovili Slovensko kulturno-prosvetno društvo. Poimenovali so ga po kraju Bazovica, kjer so padle prve slovenske žrtve fašizma. Člani so skozi čas dosegali pomembne uspehe na glasbenem, plesnem in dramskem področju.
Ko so nekdanje republiške meje postale državne, so Slovenci na Reki postali nacionalna manjšina v tuji državi, zato je potreba po pripadnosti svojemu narodu naraščala. Slovenski dom Bazovica je na široko odprl vrata vsem, ki so začutili, da bodo v njem lahko doživeli delček domačega kraja, govorili v maternem jeziku in se ukvarjali z ljubiteljsko kulturo, da bi ohranili ljudske običaje.
KPD Bazovica v novi državi Hrvaški ni več zgolj mesto za ljubitelje slovenske kulture. S konzularnimi dnevi, ki potekajo v organizaciji slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem, in vsesplošnimi informacijami o Sloveniji, je prerasel v pravo informacijsko središče za rojake s širšega območja Kvarnerja, otokov, Istre in Gorskega Kotarja.
Društvo ima 2500 registriranih članov, med njimi jih je 150 aktivnih. Ti delujejo v vsaj eni izmed enajstih ljubiteljskih skupin, ki so (vsaka zase) zelo aktivne. Te skupine so:
• Mešani pevski zbor
• Dramsko-recitatorska skupina
• Planinska skupina
• Folklorna skupina
• Plesna skupina
• Fotografska skupina
• Mladinska skupina
• Glasbena skupina
• Skupina za raziskovanje slovenske kulturne dediščine
• Likovna skupina
V naših prostorih pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS poteka tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika s kulturo.
V prostorih Slovenskega doma KPD Bazovica je bila spomladi 2017 odprta prva raziskovalna enota Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane na Hrvaškem.
Društvo je izdalo štiri knjige, med njimi dvojezično znanstveno monografijo z naslovom Slovenski dom KPD Bazovica (v slovenščini in hrvaščini), ter zgoščenki Mešanega pevskega zbora KPD Bazovica.
OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: Zvonimir Stipetić
Podpredsednica: Jasmina Dlačić
Tajnica: Sandra Grudenić
Telefon: +385 (0)51 215 406 Fax: +385 (0)51 334 977
e-naslov: slovenskidom@bazovica.hr
Naslov: Slovenski dom, Kulturno-prosvetno društvo Bazovica
Podpinjol 43, 51000 Reka, Hrvaška
Uradne ure: torek: 10:00–12.00 in 18:00–20:00, četrtek: 10:00–12:00

Slovenski dom, Kulturno prosvetno društvo Bazovica, Reka Podpinjol 43, 51000 Reka

head-rijeka

Slovensko kulturno društvo Triglav, Split Šibenska 3, 21000 Split

head-split

SKD Triglav je bil ustanovljen 9. maja 1992. Prvi predsednik je bil Boštjan Matjaž Kordiš. Ustanovnih članov je bilo 350. Število članov se je povzpelo na skoraj 1400, vendar je aktivnega članstva manj; to se ves čas vrti okoli 350.
Po večkratnih selitvah se je društvo ustalilo v zelo primernih, lepih prostorih na Kmanu.
Društvo je član krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Triglav povezuje Slovence v Splitu, okolici in na Hrvaškem, spodbuja medsebojno spoznavanje in druženje, vzpostavlja društvene in kulturne vezi s Slovenijo ter tudi z okoljem, kjer deluje.
Ohranja in krepi slovensko samozavest, identiteto, slovenski jezik, neguje običaje, kulturno dediščino in kulturno-zgodovinske vrednote.
Skrbi za različne oblike pomoči in obveščanja, pripravlja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, prireditvah in drugih oblikah druženja in združevanja.
Z gledališkimi, glasbenimi in folklorno-plesnimi prireditvami, razstavami, literarnimi večeri in predavanji spodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost, jo utrjuje v življenjskem okolju ter jo tako bogati in plemeniti.

V društvu delujejo:
– mešani pevski zbor, ki ga vodi Tatjana Kurajica,
– slikarska skupina, vodi jo Ivan Kosmos,
– sekcija klekljanja idrijske čipke, ki jo vodi Katica Kaštelan,
– planinska sekcija, vodi jo Ana Šušmelj,
– otroška sekcija Kekec, voditeljici Lile Mužinić in Vera Hrga,
– dopolnilni pouk slovenskega jezika vodi učiteljica Vera Hrga,
– četrtletno izhaja glasilo Planika, urednica je Vera Hrga,
– v društvenih prostorih je tudi zelo bogata knjižnica, ki jo vodi Ana Matusinović.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: mag. Cveto Šušmelj
Predsednica izvršnega odbora: Nadežda Eterović
Predsednica nadzornega odbora: Irena Novak
Tajnica: Ana Božulić
Uradne ure so vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Naslov: Šibenska 3, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 343-137
Mobitel: +385 (0)91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321-434
e-naslov: skdtriglavsplit@gmail.com
Spletna stran: www.triglav-split.hr
OIB 91812352454

Slovensko kulturno društvo Lipa je bilo ustanovljeno 13. maja leta 2001. Njegovi člani so Slovenci in njihovi potomci, ki živijo v Dubrovniško-neretvanski županiji. Društvo ima 80 članov.
Na prvi skupščini je bil sprejet statut društva in izvoljen izvršni odbor, ki šteje devet članov. Društvo se je uradno registriralo julija leta 2001. Marca leta 2002 je postalo član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Leta 2006 smo začeli s poukom slovenskega jezika, ki ga vodi profesorica Vera Hrga iz Splita. Dramsko skupino vodi naša mlada članica Tanja Baletić.
Društvo razvija in širi stike med Slovenci in njihovimi potomci na jugu Dalmacije.
Predsednica je Tanja Baletić Cizej.
Uradne ure so vsako sredo od 17.30 do 18.30.
Tajnica društva je Magdalena Sekula.
Frana Supila 8 (Lazareti), 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 424-346, +385 (0)20 416-448
E-naslov: lipa.dubrovnik@metromail.hr

Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik

head-dubrovnik

Slovensko kulturno društvo Istra, Pulj Hermana Dalmatina 4, 52000 Pulj

head-pula

Slovensko kulturno društvo Istra iz Pulja je bilo ustanovljeno junija leta 2001. Prve pobude za ustanovitev društva so se porodile že veliko prej. Leta 1993 se je približno sto Slovencev zbralo v mestnem odboru Gregovica in ustanovljena je bila Unija Slovencev Istrske županije. Predsednik je bil Andrej Velkavrh, namestnika pa Vinko Knez in Marija Langer. Delovanje Unije je zamrlo, slovenska skupnost pa je spet kulturno zaživela z ustanovitvijo društva.
Predsednica je Danica Avbelj.
Uradne ure:
TOREK in PETEK od 10.00 – 12.00 in ČETRTEK od 16.00 – 18.00.
Tajnica društva je Maja Tatković.
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pulj
Telefon: +385 (0)52 215-851
Telefaks: +385 (0)52 544-406
E-naslov: slovenci@skdistra.hr
Spletna stran: www.skdistra.hr

Slovensko kulturno društvo Snežnik Lovran je bilo ustanovljeno 19. marca leta 2005 na pobudo sveta slovenske narodne manjšine občine Lovran.
Namen društva je ohranjanje in razvijanje narodne zavesti, kulture, slovenskega jezika in slovenske identitete.
Društvo se je takoj po ustanovitvi registriralo in začelo z delovanjem. Že prvo leto je stekel pouk slovenščine, ki ga od takrat pripravljamo vsako leto. Poleg mlajših članov ga obiskujejo tudi starejši člani, ki imajo zaradi asimilacije že težave s slovenščino. Društvo redno pripravlja kulturna dogajanja v svojih prostorih, kamor vabi tudi goste iz Slovenije. Med sekcijami so najbolj aktivne planinska, balinarska in plesna.
Društvo šteje prek 100 članov.
Uradne ure: torek in četrtek od 18. do 20. ure
Predsednik društva je Vasja Simonič.
Stari grad 53, 51415 Lovran
Telefon: +358 (0)51 291-527
Telefaks: +358 (0)51 291-527
E-naslov: sneznik@ri.t-com.hr

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran Stari grad 53, 51415 Lovran

head-lovran

Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar Put Bokanjca 29, 23000 Zadar

head-zadar

SKD Lipa so ustanovili 27. decembra 2004 na pobudo Darje Jusup in Marjane Mirković iz reškega društva Bazovica. Darja Jusup kot prva predsednica društvo uspešno vodi že 13 let. Danes društvo šteje okoli 85 članov iz različnih krajev Zadrske županije, iz Zadra, Poljic, Kožina, Škabrnje, otoka Ugljana in Vira, Vrsi, Privlake, Biograda, Turnja in drugod.
Že kmalu po ustanovitvi, leta 2006, se je društvo predstavilo na prvem mednarodnem dnevu kulturne različnosti; na tej prireditvi sodeluje že 12 let s predstavitvijo tradicionalnih slovenskih dobrot in organizacijo nastopov folklornih, pevskih, harmonikarskih, tamburaških in citrarskih skupin iz kulturnih društev Slovenije in Hrvaške.
Od leta 2006 društvo sodeluje tudi v Mostu prijateljstva, glasilu Koordinacije narodnih manjšin Zadrske županije.
Lipa je navezala stike in pripravila nastope z več kot 30 društvi iz Hrvaške in Slovenije.
Med pomembnejšimi dejavnostmi društva je likovna kolonija v Turnju, ki od leta 2008 v mesecu maju privabi ljubiteljske in akademske slikarje iz slovenskih društev na Hrvaškem, kakor tudi udeleženci iz Slovenije. Svoja dela umetniki predstavijo na razstavah z bogatim kulturnim programom, v okviru mednarodnega sodelovanja, na sejmih cvetja, ladjah kulture, na nočeh muzejev in humanitarnih akcijah. Letos je potekala že deseta kolonija pod vodstvom Jožeta Arzenška, ki vodi tudi društveno likovno sekcijo.
Redno delujejo še planinska sekcija, ki jo vodi Rafaela Štulina, fotografska sekcija pod vodstvom Katarine Bezić in literarna sekcija, ki jo vodi Andreja Malta.
OSNOVNI PODATKI:
Predsednica: Darja Jusup
Predsednica Nadzornega odbora: Katarina Bezić
Naslov: Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Mobitel: +385 (0)91 5914-147
E-naslov: zadarlipa@gmail.com
FB stran: Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar
OIB: 79687957355

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec je bilo ustanovljeno leta 2006. Šteje 120 članov.
Namen društva je ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulture in jezika ter s tem ohranjanje identitete Slovencev v Karlovcu in Karlovški županiji.
Društvo je od leta 2006 član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednica: Marina Delač-Tepšić
Naslov: Smičiklasova 16, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 704 130
Mobitel: +385 (0)98 959 2726
E-naslov: slovenci.karlovac@gmail.com
OIB: 29276518617

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec, Karlovec Smičiklasova 16, 47000 Karlovac

head-karlovac

Društvo Slovencev Labin, Labin V. Spinčića 5, 52220 Labin

head-labin

Društvo Slovencev Labin je bilo ustanovljeno aprila leta 2006.
Trenutno šteje 65 članov iz Labina, Raše, Kršana, Rapca in širšega območja nekdanje občine Labin.
Društvo je pripravilo nekaj srečanj tukajšnjih Slovencev, predstavitev in razstav.
Informacije tehnične narave se lahko dobijo pri tajnici Vidi Reisman, telefon: +385 (0)52 856 115.
Predsednica je Silva Šutar Vujičić.
V. Spinčića 5, 52220 Labin
Telefon: +385 (0)52 856 115
Telefaks: +385 (0)52 856 206
Mobitel: +385 (0)91 5431788
E-naslov: drslo.labin@yahoo.com

Društvo je nastalo 15. novembra leta 2006 in zdaj šteje 48 članov, ki prihajajo iz Osijeka in Slavonije.
Redno delujejo šola slovenskega jezika in kulture (vodi jo Sabina Koželj Horvat).
Predsednica je Polonca Margeta.
Uradne ure vsak četrtek od 17.00 – 19.00 ure.
Tajnik društva je Vladimir Margeta.
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

E-naslov: skdstankovraz@gmail.com

Zgodovina društva
Slovensko kulturno društvo “Stanko Vraz” Osijek je najmlajše društvo ustanovljeno novembra leta 2006. Veliko prej, že v prvi polovici 70 – ih let so posamezni Slovenci v Osijeku dajali pobude za ustanovitev društva.
Po nizu poskusov in iniciativ je 15. novembra 2006 v Osijeku ustanovljeno slovensko kulturno društvo Stanko Vraz. Društvo ima danes 48 članov in vsak dan se priključi še kakšen nov. Napravilo je ambiciozen kulturni program, ki želi prikazati, da Slovenci v vzhodnem delu Hrvaške želijo ohraniti svojo kulturo in jezik.
V prvem Upravnem odboru je pet članov. Predsednica društva je pisateljica in prevajalka Sabina Koželj Horvat, podpredsednik je magister Damir Kresnik, a člani Marijana Repušić, Fabijan Marinović in tajnik Zvonko Horvat.
V nadzornem odboru so: Zlatko Marolt, Vlatko Kalapoš in Oto Wilhelm.
Na skupščini ob ustanovitvi je bil prisoten predsednik Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc, ki je društvo podprl in obljubil pomoč.
Zanimivo je, da so ustanavljanje tega društva pospremili tako slovenski kot hrvaški mediji. Na prvem programu hrvaške televizije je v oddaji Panorama prikazana ustanovitev društva, a o tem so obširno poročali HRT studio Osijek, Gradski Radio, Radio Plus, Slavonski radio, pa tudi dnevni tisk Glas Slavonije in Slavonski dom.
V poročilih RTV Slovenija je bila 29. decembra 2006 prikazana ustanovitev društva in intervju s predsednico. Mariborski list Večer je objavil novico, da bo v društvu deloval Klub hrvaško slovenskega prijateljstva.
Osješki Slovenci so v prostorih društva svečano obeležili Prešernov dan 8. februarja. Jeseni se bo začela šola slovenskega jezika za vse zainteresirane. Velika želja članov je, da bi obiskali glavno mesto Ljubljano in Bled.

VODILNI ČLANI DRUŠTVA IN ORGANIZACIJA DRUŠTVA
Društvo ima predsedstvo, sestavljeno iz petih članov, ki so tudi vodilni člani:
Predsednica: Polonca Margeta
Podpredsednik: Zvjezdana Pernarčić
Člani predsedstva:
Željko Gojup
Zlatko Marolt
Zvonko Horvat
Vladimir Margeta, tajnik

Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek

head-osijek

Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet Sportska 3, 52420 Buzet

head-buzet

Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet je bil ustanovljeno novembra 2007. Ima 58 članov.
Člani društva sodelujejo na tradicionalnih prireditvah na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji, med drugim se udeležujejo proslav slovenskega kulturnega praznika (Prešernovega dneva), čezmejnih dogodkov, vseslovenskih srečanj na Hrvaškem in dnevov slovenske kulture v Istri.
Društvo deluje v Narodnem domu Buzet, kjer ima kot podnajemnik na voljo dva prostora, pisarno in dvorano. V manjšem prostoru potekajo sestanki, v dvorani pa kulturne prireditve.
V okviru društva delujejo vokalno-inštrumentalna skupina, potekajo pa tudi likovne delavnice, tečaji harmonike, kitare in sintetizatorja ter dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednik: Boris Grželj
Naslov: Sportska 3, 52420 Buzet
Telefon: +385 (0)52 662 767
E-naslov: slov.drustvolipabuzet@gmail.com
OIB: 28697023612

I. G. Kovačića 7 a, 52440 Poreč
Telefon: +385 (0)52 452 022
Telefaks: +385 (0)52 452 022
E-naslov: skd.oljka@gmail.com
Predsednica: Miriam Pran

Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč I. G. Kovačića 7 a, 52440 Poreč

head-porec

Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin Stanka Vraza 4/III, 42000 Varaždin

head-varazdin

Stanka Vraza 4/III, 42000 Varaždin
E-naslov: slovenci.vz@gmail.com
Predsednica: Martina Lesjak

Partizanski put 7, 51305 Tršće
Telefon: +385 (0) 51 824 226 +386 (0) 1 7095 752
E-naslov: skd.gorskikotar2007@gmail.com
Predsednik: Damijan Malnar

Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće Partizanski put 7, 51305 Tršće

head-prezid

Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag Trgovačka 6, 52470 Umag

head-umag

SKD Ajda je najmlajše slovensko kulturno društvo na Hrvaškem, ustanovljeno leta 2011. Je član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in Koordinacije istrskih slovenskih kulturnih društev.
Društvo ohranja slovenščino, slovensko kulturo in identiteto, tako s svojim delom kot z branjem slovenskih knjig, ustanavljanjem slovenskih literarnih kotičkov v knjižnicah in organizacijo tečajev slovenskega jezika. Uveljavilo se je v kulturnem življenju Umaga in okolice. Nastopa tudi drugod v Istri in na Hrvaškem, v Sloveniji in v BiH.
Člani društva so dvakrat gostovali v oddaji Dobro jutro RTV Slovenija. 16. junija 2015 so v ljubljanskem studiu zapeli pesem Škrjanček, po kateri so postali prepoznavni, 7. septembra 2016 pa je televizijska ekipa v Umagu posnela predstavitev drauštva; zbor je prepeval slovenske ljudske pesmi, miza je bila prepolna tradicionalnih jedi in sladic. Tudi RTV Koper – Capodistria delovanje društva spremlja od samih začetkov, snema oddaje o dogodkih v društvu in objavlja prispevke o Ajdi na portalu za Slovence v zamejstvu in po svetu (http://svsd.rtvslo.si/).
Štirje osrednji tradicionalni dogodki za društvo so: Prešernov dan z gostovanjem znanega slovenskega pisatelja, svečani koncert zbora Ajda in gostujočih umetnikov ob majski obletnici delovanja društva, udeležba na čezmejnem srečanju slovenskih kulturnih društev iz hrvaške, slovenske in italijanske Istre, sodelovanje na Dnevih slovenske kulture v Istri tretji teden oktobra, ko se na sedežu istrskih slovenskih kulturnih društev vsak dan nekaj dogaja: koncert, balet, literarni večer, dramska predstava, film.
Najbolj prepoznavna skupina v društvu je Ženski pevski zbor Ajda. Sestavlja ga 20 ljubiteljskih pevk pod vodstvom Vesne Car. Začetki so bili spontani; članice društva so po vsaki prireditvi prepevale ljudske pesmi, resne vaje pa so se začele po gostovanju sarajevske Camerate slovenice in povabilu na Cankarjeve dneve v Sarajevo. Od takrat se nastopi kar vrstijo. Leta 2017 je zbor prvič nastopil na prireditvi Primorska poje in odprl koncertni večer 3. marca na Dobrovem.
Literarna skupina o vseh dogajanjih poroča na FB in v različnih časopisih.
Kulinarična skupina pod vodstvom Monike Vračar po vsaki prireditvi predstavi tradicionalne slovenske jedi in sladice; posebej znana je po dobri slovenski potici.
Folklorna skupina pod vodstvom Evelin Semeši je lani prvič nastopila na vseslovenskem srečanju v Opatiji in dobila velik aplavz.

OSNOVNI PODATKI:
Predsednica: Danica Bojković
Upravni odbor: Danica Bojković, Vesna Car, Vida Ferlin, Neža Učkar, Irena Blažić, Monika Vračar in Vesna Šereš
Nadzorni odbor: Eva Vrtovec, Jasna Majdak, Bojan Rot
Mobitel: 00 385 (0) 91 255 7885
e-naslov: skdajda.umag@gmail.com
Naslov: Trgovačka 6, 52470 Umag
OIB: 91275931356