Svet za nacionalne manjšine Republike Hrvaške

Svet za nacionalne manjšine je avtonomno telo. Ustanovljen je bil na osnovi Ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjšin, ki ga je sprejel Hrvaški sabor na seji 13.12.2002, objavljen je v NN 155 od 23.12.2002.
Svet je vladno telo, ki skrbi za vključenost nacionalnih manjšin v hrvaško javno življenje, sodelovanje z državnimi organi in sodelovanje v obravnavi vprašanj, povezanih z uresničevanjem in zaščito pravic in svoboščin nacionalnih manjšin. Te pravice so opredeljene tudi v različnih zakonih (zakon o uporabi jezika in pisave nacionalnih manjšin, zakon o vzgoji in izobraževanju v jeziku in pisavi nacionalnih manjšin, zakon o volitvah predstavniških teles v enotah lokalne samouprave, zakon o volitvah poslancev v hrvaški sabor…).
Svet sodeluje s pristojnimi državnimi telesi in telesi samouprave, sveti nacionalnih manjšin, oz. predstavniki nacionalnih manjšin, združenji nacionalnih manjšin in pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnosti s katerimi se uresničujejo manjšinska pravica in svobode.
Člane sveta imenuje vlada, in sicer po naslednjem ključu: sedem pripadnikov nacionalnih manjšin, ki jih predlagajo sveti nacionalnih manjšin občin, mest in županij, ter pet pripadnikov nacionalnih manjšin, ki jih glede na kulturno, znanstveno, strokovno in versko udejstvovanje predlagajo manjšinske skupnosti in druga manjšinska telesa, pravne osebe in državljani nacionalnih manjšin.
Člani sveta imajo štiriletni mandat in so v skladu z ustavnim zakonom tudi predstavniki nacionalnih manjšin pred hrvaškim saborom.
V Svet je v letu 2019 ponovno bil imenovan Darko Šonc, kot predstavnik slovenske skupnosti na Hrvaškem.
Predsednik Sveta za nacionalne manjšine Republike Hrvaške je Tibor Varga.
Naslov: Mesnička 23, 10000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 4569 286
Telefaks: 00 385 1 4569 297
Ostalo
E-naslov: savjet.manjine@sssnm.gov.hr
Spletna stran: www.savjet.nacionalne-manjine.info, www.nacionalne-manjine.info

Urad vlade Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pri vladi Republike Slovenije opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu. Podpira kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo ter organizira posvete, seminarje, natečaje. Zagotavlja finančno pomoč Republike Slovenije za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu. Zadolžen je tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj Republike Slovenije.
Vlogo urada in drugih državnih teles natančno opredeljuje zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ki ga je državni zbor sprejel leta 2005. Slovenska država je tako 15 let po sprejetju demokratične ustave izpolnila obveznost iz njenega 5. člena in zakonsko uredila položaj okoli pol milijona Slovencev, ki živijo v zamejstvu in po svetu. V zamejstvu – ki skupaj s Slovenijo sestavlja skupni slovenski kulturni prostor – živi približno 150 tisoč pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti.
Zamejski Slovenci živijo v Avstriji (zvezni deželi Koroška in Štajerska), na Hrvaškem (sedem županij vzdolž meje s Slovenijo – predvsem Istrska, Primorsko-goranska, Karlovška in Medžimurska županija).
Urad redno spremlja delovanje slovenskih društev na Hrvaškem in Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Vodstvo: Matej Arčon, minister
Vesna Humar, državna sekretarka
Naslov: Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 00 386 1 230 80 00
E- naslov: urad.slovenci@gov.si
Spletna stran: https://slovenci.si/o-uradu/

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Hrvaškem

Veleposlanik: Gašper Dovžan
Naslov: Alagovićeva 30, 10000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 6311 000
Telefaks: 00 385 1 6177 236
E-naslov: sloembassy.zagreb@gov.si
Spletna stran: zagreb.veleposlanistvo.si

Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Sloveniji

Veleposlanik Republike Hrvaške v Sloveniji je mr. sc. Boris Grigić.
Naslov: Gruberjevo nabrežje 6, SI-1000 Ljubljana
telefon-centrala: +386 1 200 44 01
telefon-konzularni: +386 1 200 44 0
Telefaks: 00 386 1 4258 106
E-naslov: vrhslo@mvpei.hr
Spletna stran: http://www.mvep.hr/si/

Konzulat Republike Slovenije na Hrvaškem

Častni konzul Republike Slovenije na Hrvaškem je Branko Roglić.
Naslov: Istarska ulica 9, 21000 Split
Telefon: 00 385 21 389 224
Telefaks: 00 385 21 389 224
E-naslov: Generalni.konzulat.rep.slovenije@st.t-com.hr
Spletna stran: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/veleposlanstva-stranih-drzava-u-rh/slovenija-split,197.html

Slovenska manjšinska koordinacija (Slomak)

Slomak, Slovenska manjšinska koordinacija, je združenje krovnih organizacij civilnih družb zamejskih Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Ustanovljena je bila leta 2004, ko sta Slovenija in Madžarska vstopali v Evropsko unijo.
Osnovni cilj Slomaka je izmenjava izkušenj in sodelovanje pri razvoju slovenske manjšine v državah, v katerih živijo zamejski Slovenci. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je članica Slomaka od njegove ustanovitve.
Redno sodelovanje z ostalimi krovnimi organizacijami iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske krepi slovensko samozavest v tujini in prispeva k enotnosti kulturnega prostora, ki ga te manjšine ustvarjajo z matično državo.
Koordinator Slomaka je Nanti Olip.
Naslov: Via San Francesco D’ Assisi 20/III, 34 133 Trst, Italija
Telefon: 00 39 040 368 094
Telefaks: 00 39 040 368 158
E-naslov: skgz-ts@skgz.org
Spletni naslov: http://www.skgz.org/sl/slomak