Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj,

Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon:+385(0)51 215-406 E-mail:zveza@slovenci.hr
OIB:40177436468 IBAN:HR8923400091110032483